Organizacioni odbor sportske manifestacije “3. Kovačički polumaraton – Nije naivno trčati” na sastanku održanom dana 29.11.2018. godine u Kovačici donosi sledeći:

 

Pravilnik trke

 

Događaj: 3. Kovačički polumaraton – Nije naivno trčati

Mesto održavanja: Kovačica – Debeljača

Datum održavanja: 7.4.2019.

Početak: 10.30 sati

Vremenski limit trke: 3 sata

1. Popunjavanjem prijave i registracijom za učešće u trci, učesnik automatski prihvata i sve što je navedeno u ovom pravilniku. Pravila iz ovog dokumenta su obavezujuća za sve učesnike i organizatora i sadrže uputstva za ponašanje tokom održavanja ove sportske manifestacije (tokom same trke, pre nje i posle).

2. Svi učesnici trče na sopstvenu odgovornost i upoznati su sa rizicima koje dugoprugaško trčanje može da nosi. U slučaju maloletnih lica, za učešće je potrebna pisana saglasnost roditelja, staratelja ili drugog zakonom ovlašćenog lica.

3. Organizator preduzima sve moguće mere da bi učesnici događaja bili bezbedni. Organizator obezbeđuje medicinsku pomoć na stazi i oko nje. Medicinsko osoblje je vidno obeleženo i dostupno tokom celokupnog trajanja trke.

4. Svi učesnici su dužni da budu na startnoj liniji tačno u naznačeno vreme početka trke. Sudija kontroliše startnu liniju i daje znak za start.

5. Organizator obezbeđuje vodu i okrepu za sve učesnike na okrepnim stanicama čija međusobna udaljenost ne prelazi 5 km.

6. Učesnik je dužan da se učtivo ophodi prema redarima i osoblju na okrepnim stanicama kao i prema ostalim učesnicima.

7. Učesnik sme da napusti stazu trke isključivo uz dozvolu i nadzor sudije/redara, pod uslovom da povratak na stazu ne skraćuje distancu koju takmičar treba da savlada na trci. Svako napuštanje staze bez dozvole sudije/redara se prijavljuje glavnom sudiji koji na osnovu izjave redara može da diskvalifikuje učesnika.

8. Svaki učesnik je dužan da prati uputstva redara na cilju.

9. Ukoliko sudija/redar zatraži od učesnika pristup zapisničkom stolu, učesnik je dužan da odgovori na pitanja zapisničara o identitetu učesnika ili nekoj konkretnoj situaciji sa trke, čim mu fizičko stanje dopusti tako nešto (nakon što se učesnik oporavi u dovoljnoj meri za razgovor ili nakon što medicinsko osoblje odobri da se učesniku postavljaju pitanja, ukoliko je učesnik zatražio medicinsku pomoć).

10. Nakon završene trke učesnik se može okrepiti u zoni ciljne okrepe koja je izdvojena sa staze. Učesnik koji je završio trku nije ovlašćen da koristi okrepu na stazi ukoliko mu redari to nisu eksplicitno odobrili, pošto je ona namenjena isključivo učesnicima koji još nisu završili trku.

11. Svi učesnici koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita trke biće zamoljeni od strane redara da završe trku trčeći ili hodajući pored puta ili trotoarom.

12. Organizator zadržava parvo slobodne upotrebe foto i video materijala na kojem se učesnici nalaze.

13. Otkazivanje događaja i/ili promena u rasporedu događaja ili bilo koja druga promena koja odstupa od objavljenih informacija a koja je nastala usled više sile i/ili nepredviđenih događaja na koje organizator nije mogao da utiče ne predstavljaju kršenje obaveza organizatora a učesnik nema parvo na povraćaj novca. Organizator će u takvom slučaju uložiti svoj najveći napor da se događaj održi na drugi dan, u meri u kojoj je to moguće.